فرید خلیفی – پس از پایان جنگ جهانی دوم ژاپن کشوری جنگ‌زده و دارای اقتصادی نابسامان بود. اما عزم ملی برای ساختن ژاپن نوین نیز آغاز شده بود. ماسارو ایبوکا یک متخصص الکترونیک ۳۸ ساله بود که در زمان جنگ به خدمت نیروی دریایی ژاپن درآمده بود ولی حالا با پایان جنگ یک مغازه تعمیر رادیو در توکیو راه انداخته بود. آکیو موریتا نیز یک محقق دوران جنگ بود که در ۱۹۴۶ مطلبی درباره یک طرح سرمایه‌گذاری از ماسارو جوان را در روزنامه دید. نظر او جلب شد و تصمیم گرفت برای اجرای طرح به ماسارو بپیوندد. بدین ترتیب آکیو با بودجه‌ای که از پدر خود گرفته بود با ماسارو در شرکت مهندسی ارتباطات به نام «توکیو سوشین کُوگیو» که تنها هشت کارمند داشت همراه شد. اما آنها به دنبال نام بهتری برای تجارت خود بودند.

لینک مستقیم به ویدئو