نظامِ شترگاوپلنگ در برابر گرگِ کُرونا؛ چوپان دروغگو هنگام دریافت محموله‌ها نیز از «تحریم دارو» می‌نالد!

شمار مبتلایان به ویروس کُرونا در ایران بطور تصاعدی بالا رفته و مرگ و میر ناشی از ابتلا به این ویروس کشنده تصویری هولناک از اکنون و هفته‌های آینده در ایران به نمایش می‌گذارد. با اینهمه در چنین شرایطی نیز مقام‌‌های حکومتی برای کتمان درماندگی و سوء مدیریت‌ خود دست از دروغ و سیاسی‌‌بازی برنمی‌‌دارند … ادامه خواندن نظامِ شترگاوپلنگ در برابر گرگِ کُرونا؛ چوپان دروغگو هنگام دریافت محموله‌ها نیز از «تحریم دارو» می‌نالد!