فرید خلیفی – این روزها شیوع ویروس مرگ‌آوری در سراسر جهان رو به گسترش است که به «کُرونای تازه» مشهور شده. نام بیماری این ویروس که طبق گزارش‌ها، سفر خود را در دسامبر ۲۰۱۹ از شهر ووهان چین آغاز کرده کووید۱۹ (COVID-19) است. اکنون که بیش از سه ماه از شیوع این ویروس در چین و سپس کشورهای دیگر می‌گذرد، تا این لحظه تعداد مبتلایان حدود نیم میلیون نفر گزارش شده که ده‌ها هزار نفر سرنوشتی مرگبار داشته و در حدود ۱۰۰ هزار نفر توانسته‌اند سلامتی خود را دوباره به دست آورند. کُروناویروس ووهان یکی از چندین عضو خانواده ویروس‌های کُروناست. این ویروس که در حبابی با غشاء چربی جای گرفته، پس از آنکه از راه بینی، دهان و یا حتا چشم وارد بدن میزبان شود به سلول‌های ویژه مجاری هوا متصل خواهد شد.

لینک مستقیم به ویدئو

2 دیدگاه‌

  1. به خود خدا

    خدا خجالت نمی کشد از چنین انتقادی، چون خودش با آخوند که بنام خدا آمد هیچ کاری نکرد. قبیله ایکه چهل و یک سال است بنام خودش آن چنان ظلمی بپاکرده که جن و انس را قادر به باز خوانی نیست، ظلمهائی که فقط بخاطر حکومت، با بی خدایان ندیم شد و کشت و سوزاند و خورد و برد و دوام خود را مرکب از ۹۵ ساله های خبرگان و سپاهیان بی رحم و ….ابدی کرد. خواهید دید که با این کرونا چین بر غرب چیرگی خواهدجست وزوال غرب رابا برتری چین و روس و آخوند زیر دستشان رقصان خواهید دید، دو کشور ضد خدا باضافه نوکرشان که خودرا بغل دست خدا خوانده است

  2. خود خدا

    آنگاه که میلیاردها جاندار در آتش سوزی آمازون و پس از آن استرالیا سوختند و تو ای انسان به بذرت هم نگرفتی. موجودات از من خواستند بشر را سر جایش بنشانم. و ما ویروسی ساختیم که فقط بشر را بیمار کند و بکشد. هراس در دل او افکند. بشر را از تولید افسارگسیخته گازهای گلخانه‌ای که نفس زمین را بریده بازدارد و طبیعت نفسی تازه کند.

Comments are closed.