فرید خلیفی – در فوریه ۱۹۹۷ خبر عجیبی از گوسفندی منتشر شد که دنیا را تکان داد و دانشمندان تا افراد عادی در جهان را غافلگیر کرد. نام این گوسفند دالی بود و به نوعی نخستین پستاندار شبیه‌سازی شده به دست بشر. دالی که در هفتمین ماه از زندگی خود بود، آدم‌های زیادی را در سراسر جهان به وحشت انداخت. با تعاریف مرسوم، دالی نه پدر داشت و نه مادر. از نظر علمی، این گوسفند ماده دارای سه شبه‌مادر بود و هیچ پدر! دانشمندان اسکاتلندی، یک سلول را از پستان گوسفندی ماده جدا کرده و آن را با روش شوک الکتریکی با تخمک یک گوسفند ماده دیگر که فاقد DNA بود ادغام کرده بودند. تخمک ادغام شده با سلول اولیه، درون زهدان گوسفند ماده دیگری قرار داده شد تا مراحل رشد خود را طی کند. عمل شگفت‌انگیز تقسیم سلولی مطابق روال طبیعی انجام شد و سرانجام آن «سلول اولیه» تبدیل به بره‌ای شد که به سلامت به دنیا آمد.

لینک مستقیم به ویدئو