رقم حداقل دستمزد ۹۹ تعیین شد؛ خانوارهای کارگری از هم‌اکنون ماهیانه دو میلیون و ۳۳۵ هزار تومان کسر بودجه دارند!

- حداقل حقوق ماهیانه یک میلیون و هشتصد و ۳۵ هزار تومان تعیین شد که با افزودن سایر ردیف‌های مزایای شغلی، دو میلیون و ۶۰۵ هزار و ۴۲۷ تومان خواهد بود.
- نمایندگان کارفرمایان و دولت پیشتر بر سر رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به عنوان هزینه ماهیانه معیشت یک خانواده سه تا چهار نفره کارگری توافق کرده بودند.

پنج شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ برابر با ۰۹ آپریل ۲۰۲۰


رقم حداقل دستمزد در سال ۹۹ پس از مدت‌ها کشمکش میان نمایندگان کارگران با دولت و کارفرمایان شامگاه چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ تعیین شد.

با وجود نارضایتی نمایندگان رقم حداقل حقوق در سال جاری  با ۲۱ درصد افزایش، یک میلیون و هشتصد و ۳۵ هزار تومان تعیین شد که با افزودن سایر ردیف‌های مزایای شغلی، دو میلیون و ۶۰۵ هزار و ۴۲۷ تومان خواهد بود.

خبرگزاری ایلنا گزارش داده که جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار برای تعیین رقم دستمزد بعد از بیش از شش ساعت بحث میان نمایندگان کارگران و نمایندگان دولت و کارفرمایان پایان یافت. در این جلسه نمایندگان کارگران برای افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد رضایت ندادند و بدون امضای صورت جلسه نشست را ترک کردند.

صورتجلسه کمیته دستمزد بدون امضای نمایندگان کارگران

این نخستین‌بار در دهه‌های گذشته است که جلسه تعیین دستمزد شورای عالی کار بدون رسیدن به توافق و با رأی‌گیری به نتیجه رسید.

در جلسه شورای عالی کار، میزان افزایش حداقل دستمزد ۲۱ درصد معادل یک میلیون و هشتصد و ۳۵ هزار تومان تعیین شد. میزان افزایش دستمزد سایر سطوح نیز ۱۵ درصد به علاوه ۹۱ هزار تومان مصوب شد بر این اساس حداقل دریافتی کارگر در سال ۹۹ دو میلیون و ۶۰۵ هزار و ۴۲۷ تومان خواهد بود.

جزئیات رشد دستمزد به شرح زیر است:
افزایش حداقل مزد ۲۱ درصد
بن ماهیانه: ۴۰۰ هزار تومان
مبلغ مزد روزانه: ۶۱۱.۸۰۹ ریال
حقوق ماهیانه: ۱۸.۳۵۴.۲۷۰ ریال
پایه سنوات: ۱۷۵ هزار تومان
حق مسکن ماهانه: ۲۰۰ هزار تومان
به سایر سطوح ۱۵ درصد به اضافه روزانه ۳۰.۳۳۸ ریال

با توجه به رقم‌های تصویب شده، دریافتی یک کارگر مجرد برای سال ۹۹، حدود ۲ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان خواهد بود.

جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار نه تنها با نارضایتی نمایندگان کارگران پایان یافته بلکه رقم دستمزد با تأخیر تعیین شده است. بر اساس قوانین کار رقم حداقل دستمزد هر سال خورشیدی باید پیش از آغاز سال و تا اسفند‌ماه هر سال برای سال بعد مشخص شود.

نمایندگان کارگران و کارفرمایان از ابتدای تشکیل جلسات کمیته دستمزد برای تعیین حداقل حقوق سال ۹۹ اختلاف نظری عمیق داشتند و دولت و کارفرمایان از تشکیل منظم جلسات خودداری می‌کردند. از اوایل اسفند نیز به بهانه شیوع کُرونا نشست برگزار نشده بود.

هزینه سبد معیشت طی ماه‌های گذشته از مرز ۸ میلیون تومان گذشته و به ۸ میلیون و ۷۴ هزار تومان در هر ماه رسیده است؛ به عبارت ساده‌تر، یک خانوار حدود چهار نفره اگر بخواهد همه مولفه‌های زندگی را در حد نسبتاً قابل قبولی فراهم آورد نیاز به ۸ میلیون و ۷۴ هزار تومان درآمد دارد.

هفته نخست اسفندماه ۹۸ نیز در کمیته دستمزد نیز نمایندگان کارفرمایان و دولت پس از برگزاری چند جلسه در نهایت بر سر رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به عنوان هزینه ماهیانه معیشت یک خانواده سه تا چهار نفره کارگری توافق کردند.

گام اول تعیین حداقل دستمزد ۹۹ برداشته شد؛ سبد معیشت کارگران محاسبه شد

نمایندگان کارگری معتقد بودند همین رقم که درواقع حداقل پولی است که یک خانوار برای پوشش هزینه‌های ضروری زندگی به آن نیاز دارد باید به عنوان حداقل دستمزد تعیین شود. نمایندگان کارفرمایان اما بر افزایش ۱۵ درصدی رقم دستمزد اصرار می‌کردند.

اکنون میزان تعیین شده برای حداقل دستمزد که بیش از دو میلیون و ۳۳۵ هزار تومان با هزینه ماهیانه معیشت توافق شده در کمیته دستمزد اختلاف دارد و به عنوان معیار پرداخت حقوق در سال جاری مورد استفاده کارفرمایان قرار خواهد گرفت که نتیجه آن بیشتر به زیر خط فقر رفتن خانوارهای حداقل‌بگیر از جمله کارگران است.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=191861