تعقیب قضایی ۲۵ کارمند و مدیر بانکی؛ تکذیب‌های دولت درباره گزارش دیوان محاسبات کارساز نشد

در شرایطی که مقامات دولتی گزارش دیوان محاسبات درباره تخلفات گسترده‌ی تخصیص ارز دولتی در سال ۹۷ را به اشکال مختلف تکذیب می‌کنند، دادستان تهران از تحت تعقیب بودن ۲۵ نفر از کارکنان بانک مرکزی از کارمند تا مدیرکل خبر داده است. علی القاصی مهر دادستان تهران روز دوشنبه هشتم اردیبهشت‌ماه اعلام کرد که «تا … ادامه خواندن تعقیب قضایی ۲۵ کارمند و مدیر بانکی؛ تکذیب‌های دولت درباره گزارش دیوان محاسبات کارساز نشد