زندگی با چشمان بسته در وضعیت قرمز با سپیدنمایی کاذب

جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۰۸ مه ۲۰۲۰


🔸شنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۹ در کیهان لندن می‌خوانید؛ گزارش اجتماعی از آزاده کریمی🔸

شعار «کُرونا را شکست می‌دهیم» از سوی مقامات، اکنون به «مردم پس از اینکه فاصله‌گذاری‌ها را لغو کردیم، فاصله‌گذاری را رعایت نمی‌کنند» تبدیل شده!

سه ماه پس از اعلام رسمی ورود کُرونا به ایران، دیگر کسب و کاری نمانده که از سرگرفته نشده باشد؛ از کارخانجات و ادارات تا پاساژهای خرید و آرایشگاه‌ها…

آمار مبتلایان و مرگ و میرها مخدوش و متناقض است و مردم هیچ تعریف و تصوری از ابعاد واقعی فاجعه و هیچ مرجع مورد اعتمادی برای پرسش‌های خود ندارند.

نظام با تعریف و تمجید از خود اعلام می‌کند که ابتلا و مرگ و میر کاهش یافته؛ هیچ کمبودی نداریم و تجهیزات پزشکی را صادر هم می‌کنیم! واکسن هم می‌سازیم!

اما بوی وخامت اوضاع از گورستان‌ها به مشام می‌رسد. آمار کفن و دفن به موضوع امنیتی تبدیل شده؛ «بهشت زهرا» مجاز به اعلام آمار مردگان نیست؛ و ثبت احوال آمار تازه مردگان را اعلام نمی‌کند!

در سپیدنمایی کاذب از سوی مقامات، وضعیت در ایران همچنان قرمز است و آنها با عادی جلوه دادن همه چیز، شهروندان را با چشمان بسته رهسپار سیاهی می‌کنند!