نامه بی‌سابقه ۲۵۰ «هنرمند تئاتر و سینما» به وزیر ارشاد اسلامی: ما ممیزی را رعایت می‌کنیم! شما هم رعایت کنید‍!

۲۵۰ هنرمند تئاتر و سینما در بیانیه‌ای عجیب و بی‌سابقه خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعمال سانسور بر آثار هنری و پایبندی خود به آنها را تأیید کرده و خواستار جلوگیری از سانسورهای بیشتر شده‌اند. این هنرمندان در نامه خود حتی پیشنهاد اعمال سانسور به صورت درجه‌بندی شده و بر اساس میزان مخاطب … ادامه خواندن نامه بی‌سابقه ۲۵۰ «هنرمند تئاتر و سینما» به وزیر ارشاد اسلامی: ما ممیزی را رعایت می‌کنیم! شما هم رعایت کنید‍!