ادعاهای متورّم رئیس بانک مرکزی: امسال به خاطر رشد شاخص‌های اقتصادی ما «جهش تولید» نامیده شد!

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفته است که اگر دولت به این نتیجه برسد که در جیب بانک مرکزی دست نکند و اگر ناترازی بانک‌ها اصلاح شود می‌توانیم بر نقدینگی و تورم غلبه کنیم. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه روز سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ … ادامه خواندن ادعاهای متورّم رئیس بانک مرکزی: امسال به خاطر رشد شاخص‌های اقتصادی ما «جهش تولید» نامیده شد!