فرید خلیفی – اگرچه می‌توان همه جا را طبیعت دانست ولی امروزه بشر مدرن مناطقی از سیاره را که هنوز در چهره آن خیلی دست نبرده «طبیعت» می‌نامد. علاقه وافری به فرار از دنیایی که دستپخت خودش است دارد و عاشق گذران لحظات خود در طبیعت به هر قیمتی. اما طبیعت همانگونه که از نامش پیداست مناطقی‌ست که از دست بشر در امان مانده. پس امکانات همسان محیط متداول زندگی مانند جاده و فروشگاه در آن یافت نمی‌شود و برای رفتن به قلب آن باید از تجهیزات ویژه‌ای استفاده کرد. گروه خاصی از ماشین‌های طبیعت‌نورد، در کنار توانایی گذر از مسیرهای سخت، امکانات خوبی برای اسکان در طبیعت هم دارند.

لینک مستقیم به ویدئو