گسترش خودکشی به دلیل فقر و تنگدستی در ایران؛ از کارگر و جانباز جنگ تا زن و کودک…

در ادامه خودکشی‌ قشرهای تنگدست به دلیل فقر و ناتوانی در تأمین هزینه زندگی، یک کارگر میدان نفتی «یادآوران» هویزه دست به خودکشی زد و جان باخت. عمران روشنی مقدم کارگر پیمانکاری میدان نفتی «یادآوران» هویزه که برای شرکت پیمانکاری «نظم‌آفرینان ایمان» روز چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ خود را در محل کار حلق‌آویز کرد. همکاران … ادامه خواندن گسترش خودکشی به دلیل فقر و تنگدستی در ایران؛ از کارگر و جانباز جنگ تا زن و کودک…