توقف کامل کسب ‌و کارها در ایران به دلیل کُرونا: اسفند ۳۸ درصد، اردیبهشت ۲۱ درصد! 

- در اسفند و فروردین گذشته ۴۰ درصد از کسب و کارها با حجمی کمتر از ظرفیت کامل فعالیت کردند.
- در سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت فروش بخش صنعت نصف شده است.
- رئیس اتحادیه صیادی خوزستان از خسارت ۳۵ میلیون تومانی کُرونا برای هر قایق صیادی خبر داده است.

شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۲۷ ژوئن ۲۰۲۰


مرکز آمار ایران گزارشی اختصاصی درباره تعطیلی کسب و کارهای مختلف در کشور به دلیل شیوع کُرونا در سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش در اثر شیوع کُرونا فعالیت ۳۸ درصد کسب و کارها در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ بطور کامل متوقف شد و این بنگاه‌ها «هیچ فعالیتی» نداشتند.

این روند در اردیبهشت‌ماه با بهبود اندکی روبرو شد و تعداد کسب‌ و کارهایی که کاملا در این ماه تعطیل بودند به ۲۱ درصد کاهش یافت.

این گزارش می‌افزاید در اسفند و فروردین ماه فقط ۲۲ درصد کسب و کارها با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه دادند که این عدد در اردیبهشت ماه به ۳۴ درصد رسیده است.

همچنین در اسفند و فروردین گذشته ۴۰ درصد از کسب و کارها با حجمی کمتر از ظرفیت کامل فعالیت کردند. در اردیبهشت‌ماه  نیز ۴۵ درصد از کسب و کارها با ظرفیتی کمتر از ظرفیت کامل به فعالیت مشغول بودند.

مرکز آمار ایران همچنین به تفکیک حوزه فعالیت کسب و کارهای مختلف، حجم فعالیت آنها را مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس بیشترین تأثیر کُرونا بر میزان فروش کسب و کارها بوده است.

میزان فروش کسب و کارها با ۴۸.۸ درصد در اسفند و فروردین و ۴۵.۷ درصد در اردیبهشت بیشترین تأثیرپذیری را از کُرونا داشته است. جریان نقدینگی، نیروی انسانی، مقدار تولید، بدون تأثیر و میزان پس‌انداز به ترتیب در رتبه‌های بعدی تأثیرپذیری از کُرونا قرار دارد. این رتبه‌بندی در هر سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت یکسان بوده است.

بیشترین تأثیر کُرونا بر جنبه‌های مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در بخش‌های خدمات بوده بطوریکه متوسط میزان فروش در این بخش طی اسفند و فروردین ۴۱.۱ درصد و در اردیبهشت ۳۷.۸ درصد بوده است.

بر اساس نتایج بررسی‌های مرکز آمار ایران در بخش صنعت و معدن نیز، «فروش» بیشترین آسیب را دیده بطوری که متوسط فروش این بخش در اسفند و فروردین ۴۵.۹ درصد و در اردیبهشت ۴۴.۴ درصد بوده است. این رقم بدان معناست که در سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت فروش بخش صنعت نصف شده است.

بیشترین تأثیر کرونا بر جنبه‌های مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در بخش کشاورزی نیز بر «فروش» بوده که شامل ۶۹.۸ درصد در اسفند و فروردین و ۵۶.۶ درصد در اردیبهشت بوده است.

همزمان با انتشار این گزارش از سوی مرکز آمار ایران، رئیس اتحادیه صیادی خوزستان از خسارت ۳۵ میلیون تومانی کُرونا برای هر قایق صیادی خبر داده و نسبت به کاهش درآمد و وضعیت زندگی صیادان هشدار داده است.

غلامرضا دهقانی رئیس اتحادیه صیادی خوزستان به خبرگزاری ایلنا گفته که «به دنبال شیوع کُرونا از طرفی محدودیت‌های ایجاد شده و از طرف دیگر کاهش تقاضا برای خرید آبزیان، بر درآمد صیادان و لنج‌داران تاثیر گذاشت. برآوردهای ما نشان می‌دهد لنج‌ها بین ۳۵ تا ۷۰ میلیون در ایام کُرونا خسارت دیده‌اند و این رقم در مورد قایق‌های صیادی ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان است.»

غلامرضا دهقانی افزوده که «ما میزان خسارت‌های وارد شده را به اطلاع مسئولان رسانده‌ایم بلکه آنها حمایت‌هایی در نظر بگیرند، اما تاکنون خبری از حمایت نیست و از آنجا که رغبت مردم به محصولات دریایی کمتر شده، معیشت صیادان با مشقت روبروست.»

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=201352