شمارش معکوس برای دور تازه اعتراضات سراسری در ایران

«کاسه صبرمان لبریز شده» این جمله‌ای است که این روزها از زبان بسیاری از قشرهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر می‌شنویم. حتی در بیانیه اخیر شورای بازنشستگان ایران نیز خطاب به مقامات کشور به عنوان یک «هشدار» مطرح شده است. مقامات نظام نیز در هراس از آغاز دور تازه اعتراضات سراسری به تکاپو افتاده‌اند تا خود را … ادامه خواندن شمارش معکوس برای دور تازه اعتراضات سراسری در ایران