فرید خلیفی – همانگونه که تصویربرداری هوایی از آسمان در قرن بیستم در انحصار استودیوهای فیلمسازی بزرگ بود، ولی امروزه در قرن بیست و یکم هر کسی که با به پرواز درآوردن یک دِرون آشنایی داشته باشد می‌‌تواند این کار را با پرنده شخصی خود انجام دهد و تصاویر هوایی چه بسا زیباتر از قرن پیش ثبت کند، وسایل پرنده نوظهور نیز در آینده نزدیک، لذت پرواز با پرنده شخصی را برای همه میسر خواهند کرد. مغز آدم‌ها همچون شبکه‌ای در هم تنیده از اطلاعات در سرتاسر این سیاره هر روز میزبان اطلاعات بیشتری از گذشته است که در این اقیانوس اطلاعات هر لحظه جاری می‌شوند. دانش هوانوردی نوین نیز از این قاعده مستثنا نیست و با پیشرفت آن، هر بار شاهد ظهور وسیله پرنده‌ای تازه در نقاط مختلف زمین هستیم. با پایان نیمه اول سال بیست بیست، عمود پروازهای شخصی نزدیکتر از همیشه هستند.

لینک مستقیم به ویدئو