گزارش تکمیلی کیهان لندن؛ تصاویر پرونده و گفتگو با وکیل پایه یک دادگستری درباره ایرادات حقوقی احکام اعدام پنج معترض دی‌۹۶

روشنک آسترکی – حکم اعدام پنج معترض اعتراضات سراسری دی‌۹۶ که در «خمینی‌شهر» (همایونشهر) اصفهان بازداشت شدند، در حالی در دیوان عالی کشور تأیید شده که یک وکیل پایه یک دادگستری ایرادهای حقوقی را متوجه روند دادرسی این متهمان می‌داند. از سوی دیگر دادگستری استان اصفهان در اقدامی عجیب، پس از انتشار گسترده‌ی خبر صدور … ادامه خواندن گزارش تکمیلی کیهان لندن؛ تصاویر پرونده و گفتگو با وکیل پایه یک دادگستری درباره ایرادات حقوقی احکام اعدام پنج معترض دی‌۹۶