نمره رعایت پروتکل‌های بهداشتی: ۱۶ برای کنکور دکترا و صفر برای «نماز عَرَفِه»؛ با ترمز بریده به سوی فاجعه!

سخنگوی وزارت بهداشت از مرگ ۱۹۷ نفر در شبانه‌روز اخیر خبر داد. به این ترتیب شمار قربانیان کُرونا به ۱۶ هزار و ۷۶۶ نفر افزایش یافت. در این میان نمره کنکور دکترا از نظر رعایت پروتکل‌های بهداشتی ۱۶ شده و «نماز عَرَفه» هم بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد. از قرار معلوم مسئولان کشور با … ادامه خواندن نمره رعایت پروتکل‌های بهداشتی: ۱۶ برای کنکور دکترا و صفر برای «نماز عَرَفِه»؛ با ترمز بریده به سوی فاجعه!