اعتصاب سراسری در چند پالایشگاه مهم ایران

(+ ویدئو) کارکنان چند پالایشگاه مهم ایران در حرکتی هماهنگ و سراسری از بامداد روز شنبه ۱۱ امرداد ۱۳۹۹ دست به اعتصاب زدند. پالایشگاه‌های نفت سنگین قشم، پالایشگاه آبادان، پالایشگاه پارسیان، پتروشیمی لامرد از جمله پالایشگاه‌هایی هستند که کارکنان آنها اعتصاب کرده‌اند. اعتراض کارگران به پرداخت نشدن ماه‌ها حقوق و مزایای شغلی است. کارگران شاغل … ادامه خواندن اعتصاب سراسری در چند پالایشگاه مهم ایران