پاسخ کارگران هفت‌تپه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی: خوزستان بیچاره، مسئول خوب نداره!

سه نماینده مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۱۱ امرداد ۱۳۹۹ با سفر به شهر شوش با کارگران اعتصاب کننده نیشکر هفت تپه دیدار کردند. دیدار سه تن از نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی پس از ۴۸ روز از اعتصاب کارگران صورت گرفته است. نظام‌الدین موسوی، علی خضریان و احمد نادری نمایندگان تهران در … ادامه خواندن پاسخ کارگران هفت‌تپه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی: خوزستان بیچاره، مسئول خوب نداره!