کولبران گور خویش را بر دوش می‌کشند…

چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۰۵ اوت ۲۰۲۰


کولبران «قاچاقچی» نیستند! کولبران به عنوان ابزار حمل و نقل کالا در مرزهای غربی ایران «شغلی» طاقت‌فرسا دارند که در ازای اندکی مزد برای تأمین نان خانواده، جان خود را همواره در معرض خطر شلیک مأموران انتظامی و امنیتی، پرتاب از کوه و سرما و بهمن قرار می‌دهند. با این وصف، روشن است که این «شغل» نه انتخاب بلکه اجبار است!

© کیهان لندن/ کارتون‌های بهنام محمدی

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=206503