آتش مرداد را، بر دلِ بهمن بزن!

(بازنشر از مرداد ۱۳۸۴) الاهه بقراط – ایران به فاصله هفتاد سال دو انقلاب و یک اصلاح را از سر گذراند. انقلاب مشروطه آرمان آزادی و تجدد را در تاریخ معاصر ایران ثبت نمود. این انقلاب دستاوردهای سیاسی ارزشمندی مانند اصل تفکیک قوا و تشکیل پارلمان را به همراه داشت. لیکن به دلیل واپسماندگی فرهنگی … ادامه خواندن آتش مرداد را، بر دلِ بهمن بزن!