حامد اسماعیلیون: اپراتور، نامت را بگو! ندانستن نام تو، کشتن‌ات را برای فرماندهانی آسان خواهد کرد که بچه‌ها را در آسمان می‌کُشند!

KayhanTour

«کیهان‌تور» در تور اینترنتی خود مطالب قابل توجه رسانه‌های دیگر را از سراسر جهان برای شما تور می‌کند.

حامد اسماعیلیون از بازماندگان قربانیان پرواز PS752 در ویدئویی با عنوان «اپراتور نامت را بگو!» با طرح نکاتی تکاندهنده، فردی را خطاب قرار داده که جمهوری اسلامی وی را «اپراتور» می‌نامد و مدعیست که او مرتکب «خطای انسانی» شده و به هواپیمای اوکراینی با ۱۷۶ سرنشین شلیک کرده است.

در بخشی از سخنان حامد اسماعیلیون در این ویدئو آمده است:

«اپراتور! به ما گفته‌اند بر تو رحم بیاوریم؛ به ما گفته‌اند تازه صاحب فرزنده شده‌ای؛ به ما گفته‌اند برایت روانکاو استخدام کرده‌اند تا بر عذاب وجدان فائق شوی! صد و اندی خانواده را بی‌پناه رها کرده‌اند و برای تو اُوِرت خرج می‌کنند! اما اپراتور! فریب این خاصه‌خرجی‌ها را نخور! فرزند تو راحت بزرگ نخواهد شد  اگر حقیقت را نگویی! دست تو نیست؛ آنها که باید، می‌دانند که تو به هواپیما شلیک کرده‌ای؛ ممکن است خودت را «باطل» ندانی؛ ممکن است بگویی فرمان را اجرا کرده‌ای؛ اما اپراتور! پای تو گیر است! قول داده‌اند آزادت کنند؛ قول داده‌اند با چند میلیارد دلار که از حلقوم بچه‌های ایران بیرون می‌کشند، دهان ما را ببندند و تو را به جایی بفرستند تا راحت زندگی کنی! اما کاریش نمی‌شود کرد؛ پای تو گیر است! و تو هم در این جنایت شریک هستی. فریاد ما هم خاموش‌شدنی نیست! اما اپراتور که نامت را نمی‌دانم، فریب خورده‌ای. ندانستن نام تو، کشتن‌ات را آسان خواهد کرد! کشتن مردی بی‌نام ساده‌ترین کار برای فرماندهانی‌ست که بچه‌ها را در آسمان می‌کُشند! کشتن مردی بی‌نام از له کردن پشه هم برایشان آسانتر است! اپراتور، انسان باش و «اپراتور» باقی نمان…!»