قاچاق خاک جنگل‌های ۲۵ تا ۵۰میلیون ‌ساله‌ هیرکانی برای باغچه شخصی: هر ۱۰ کیلوگرم ۲۰هزار تومان!

خبرگزاری ایسنا در گزارشی از قاچاق خاک جنگل‌های هیرکانی خبر داده و نوشته که اکنون روش سنتی قاچاق چوب جنگل‌های شمال ایران قدیمی شده و بازار قاچاق خاک بکر و مرغوب ‌داغ شده است! در حالی ‌که هنوز تکلیف پرونده وقف ۵۶۰۰ هکتار از اراضی جنگل‌های هیرکانی ثبت شده به عنوان میراث جهانی یونسکو به … ادامه خواندن قاچاق خاک جنگل‌های ۲۵ تا ۵۰میلیون ‌ساله‌ هیرکانی برای باغچه شخصی: هر ۱۰ کیلوگرم ۲۰هزار تومان!