۱۴۸ سال و دو ماه حکم زندان برای ۳۰ شهروند که تنها گناه‌شان اعتقاد به باور متفاوتی از دین تحمیلی رسمی است صادر شده است. سرنوشت مشابهی نیز در انتظار ۴۰ شهروند بهائی دیگر است که در سه ماه اول سال جاری بازداشت شدند. سرکوب شهروندان بهائی بدون وقفه و با شدت بیشتری ادامه دارد. نه تنها زندان، بلکه اخراج از دانشگاه، پلمب محل کسب و کار و ویران ساختن گورستان‌ها، اشکال دیگر سرکوب بهائیان در جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته است.

احمد رأفت با پدیده ثابتی سحنگوی جامعه جهانی بهائی در لندن گفتگویی انجام داده است.

لینک مستقیم به ویدئو

 

یک دیدگاه

 1. یک بهائی زاده

  چند پرسش ساده از خانم ثابتی با آرزوی پاسخگویی:
  ۱٫ آیا این درست است که سخنگوی جامعه بهایی باشید ولی به گفته خودتان با بهائیان ایران تماسی نداشته باشید؟
  ۲٫ آیا بیت العدل اعظم از زمان شورش ۵۷ تا کنون به‌جز اعلامیه دادن، کوچکترین کار موثری برای نجات جان و آینده بهائیان ایران کرده است. لطفا دو یا سه مورد ار آن را نام ببرید.
  ۳٫ آیا تشویق بهاییان برای ماندن در ایران و تاکید دائمی بر عدم کتمان عقیده به نابودی جامعه بهائی در ایران نیانجامید است؟
  ۴٫ شما از اعتراض برزیل و هند به وضع بهائیان ایران یاد میکنید. درست، ولی آیا تشکیلات جهانی بهائی به جز استفاده تبلیغاتی از وضع اسف بار بهائیان ایران چه کار مفیدی برای آنها می‌کند؟
  در خاتمه، به نظر من وضع کنونی بهائیان ایران همانقدر که ریشه در جنایات و خصومت سیری ناپذیر ملاها و متعصبین شیعه دارد، از طریق تعصب عمیق، بی تدبیری، در برج عاج نشستن و سوء استفاده تبلیغاتی بیت العدل از آلام و سرکوب بهاییان تقویت می‌شود..

Comments are closed.