«شارلی ابدو» با تیتر «همه چیز به خاطر این» دوباره کارتون‌های پیامبر اسلام را منتشر کرد

مجله هفتگی طنز «شارلی ابدو» در واکنش به آغاز دادگاه رسیدگی به حمله مرگبار‌ دو اسلامگرای افراطی در سال ۲۰۱۵ به دفتر این مجله، مجموعه‌ی کارتون‌هایش از پیامبر اسلام را دوباره و روی جلد منتشر کرد. مجله هفتگی طنز «شارلی ابدو» که دفتر تحریریه‌ آن، هفتم ژانویه سال ۲۰۱۵ مورد حمله مرگبار تروریست‌های اسلامی قرار … ادامه خواندن «شارلی ابدو» با تیتر «همه چیز به خاطر این» دوباره کارتون‌های پیامبر اسلام را منتشر کرد