یک دیدگاه

  1. ایران عزیز، من از آن روز که در بند تو اَم آزادم

    آقای بارکی زاده گرامی همۀ کارتون های شما دیدنی هستند ولی این یکی همۀ ماجرا را تا آخر نشان می دهد.

Comments are closed.