KayhanTour

«کیهان‌تور» در تور اینترنتی خود مطالب قابل توجه رسانه‌های دیگر را از سراسر جهان برای شما تور می‌کند.

بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران در یک گزارش تکمیلی به وضعیت زندانیان در دوران کُرونا در برخی از زندان‌های ایران پرداخته است.