رژیم جنایت‌پیشه نوید افکاری را اعدام کرد

شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰


اعدام نوید افکاری بار دیگر نشان می‌دهد که هیچ چیز نمی‌تواند جلوی رژیم جنایت‌پیشه را از کشتار معترضان و مخالفان باز دارد. نه ضجه مادران اعدام‌شدگان، نه خواست مردم متمدنی که از اعدام و شکنجه نفرت دارند، نه اعتراضات مدنی گسترده ایرانیان و نه اعتراضات مردم در سطح جهان. رژیمی که با زور سرنیزه حکومت می‌کند، از این وحشت دارد که به خواست مردم توجه کند. چنین توجهی ممکن است باعث شود که معترضان دیگر نیز فریادشان را بلند کنند. انتظار رفتار انسانی از حاکمان ضدبشری بیهوده است. حکومتی که می‌خواهد به نام دین عقربه زمان را به ۱۴۰۰ سال پیش برگرداند و در همه جبهه‌ها شکست خورده تنها راهی که برایش مانده دست زدن به وحشیگری‌های اعصار گذشته و اعدام و شکنجه و کشتار است تا شاید به این ترتیب برای خود و هوادارانش توهم تحقق اسلام مورد نظرش را ایجاد کند.

امروز دیگر روشن است که هدف حکومت اسلامی، به قدرت رسیدن روحانیون، غارت ثروت‌های ملی و خالی کردن جیب مردم بوده است. رژیم غافل از آنست که این اعدام‌ها هرقدر هم پر شمار باشند، مشکل اساسی رژیم را حل نمی‌کنند زیرا که مردم امروز برای حل مشکلات و بقاء خویش می‌کوشند و چیزی جز فقر و گرسنگی و بندهای اسارت چیزی برای از دست دادن ندارند.

شکنجه و اعدام نوید افکاری نه اولین جنایت این رژیم است و نه آخرین آن. تا زمانی که دیکتاتوری هست، شکنجه و اعدام نیز خواهد بود. تنها جایگزین ساختن این رژیم با یک حکومت ملی، منتخب مردم و حافظ آزادی، دموکراسی و حقوق انسانی و شهروندی می‌تواند به دور تسلسل شکنجه و اعدام و جنایت و فساد در ایران پایان دهد.

سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ برابر ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰
[email protected]
http://www.iranazad.info

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=211457

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):