صدور احکام پرونده طبری؛ معاون صادق آملی لاریجانی به ۳۱ سال و آمر فیلتر تلگرام در آبان۹۸ به ۱۰ سال زندان محکوم شدند

سخنگوی قوه قضاییه از صدور احکام پرونده فساد مالی و پولشویی در قوه قضاییه خبر داد. بر اساس احکام صادر شده معاون پیشین صادق آملی لاریجانی در قوه قضاییه به ۳۱ سال و قاضی صادرکننده حکم فیلتر تلگرام در آبان۹۸ به ۱۰ سال زندان محکوم شدند. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز شنبه … ادامه خواندن صدور احکام پرونده طبری؛ معاون صادق آملی لاریجانی به ۳۱ سال و آمر فیلتر تلگرام در آبان۹۸ به ۱۰ سال زندان محکوم شدند