«محله ۱۸» نامش را از ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر وام گرفته است. بر اساس این ماده «هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی عقیده، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و برگزاری آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.»

در «محله ۱۸» هر انسان به رنگی تعلق دارد و از حق هرگونه تماسی با «رنگ» دیگر محروم است. فردی که از این قانون غیرانسانی تخطی کند، از اینجا رانده و از آنجا مانده می‌شود. مارال کارایی تلاش دارد با این انیمیشن ساده ولی عمیق فرهنگ رواداری، همزیستی و تحمل متفاوت‌ها توسط همدیگر را ترویج دهد.

احمد رأفت با مارال کارایی در مورد «محله ۱۸» و دیگر کارها و فعالیت‌هایش گفتگویی انجام داده است.

لینک مستقیم به ویدئو