فرید خلیفی – تأسیس مراکز مخفی دستیابی به تکنولوژی غنی‌سازی سوخت هسته‌ای به موازات تأکید بر شعار نابودی کشورهای مختلف جهان، در دهه‌های گذشته مهمترین عامل ایجاد زمینه برای وضع تحریم‌های جهانی بوده. از آنجا که زمامداران  جمهوری اسلامی در عمل به هیچ یک از ارزش‌های اخلاقی پایبند نیستند، استفاده از سپر انسانی همواره از معمول‌ترین روش‌های آنها از جمله در دوران جنگ هشت ساله بوده است. پس از پایان جنگ انجام فعالیت‌های هسته‌ای در سایت‌های مخفی در پیش گرفته شد بدون توجه به عواقب جبران ناپذیر آن برای مردم مناطقی که این تأسیسات در آنها ساخته شدند. سایت تورقوزآباد، مکانی در مجاورت مناطق مسکونی، که آثار مواد رادیواکتیو در آن کشف شده، یکی از نمونه‌هایی‌ست که در صورت نشت تشعشعات رادیواکتیو می‌توانست فاجعه‌آفرین باشد.

لینک مستقیم به ویدئو