ترانه‌ی امید برای نوید و همه‌ی جوانان ایران؛ زیباترین رویا، رویای آزادی!

سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۰


KayhanTour

«کیهان‌تور» در تور اینترنتی خود مطالب قابل توجه رسانه‌های دیگر را از سراسر جهان برای شما تور می‌کند.

در کانال یوتیوب امید طوطیان می‌توان ترانه‌های او را درباره رنج و درد جامعه و سوگ و امید یافت که با تمام  وجود آنها را می‌خواند. «فریاد آزادی» ترانه‌ی جدید امید است که با امید به نجات نوید افکاری تهیه و تنظیم شد اما جمهوری اسلامی نوید را اعدام کرد بدون آنکه بتواند امید جوانان کشور را بکُشد. این ترانه برای نوید و پویا و ندا و ترانه و سهراب و ستار و رامین و هزاران جوان دیگر ایران است که جمهوری اسلامی زندگی آنها را به خاطر زیباترین رویا، رویای آزادی، به کابوس تبدیل کرد.