پیمان نوین شاهزاده و آغازی برای مبارزات ملی و میهنی

نادر زاهدی – در حالی که کشورمان ایران شرایط حساس و سرنوشت‌سازی را می‌گذراند، شاهزاده رضا پهلوی در پیام تازه‌ای از «پیمان نوین» سخن گفت؛ پیمانی که رهایی ایران را از فاشیسم مذهبی هدف گرفته و به دور از توهمات سیاسی مبنی بر اصلاح‌پذیری جمهوری اسلامی، سودای ایرانی آزاد و دمکراتیک را در چشم‌انداز دارد. … ادامه خواندن پیمان نوین شاهزاده و آغازی برای مبارزات ملی و میهنی