با وجود اطلاع دفتر خامنه‌ای هر کامیون خاک استان سیستان‌ و ‌بلوچستان ۸ دلار فروخته می‌شود

اسماعیل کهرم مشاور سازمان حفاظت محیط زیست گفته است: هر کامیون خاک سیستان و بلوچستان ۸ دلار به کشور‌های حوزه خلیج فارس فروخته می‌شود. وی گفته که دو سال پیش از دفتر خامنه‌ای با وی تماس گرفته‌اند که قاچاق خاک کجا صورت می‌گیرد! اسماعیل کهرم مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط ‌زیست درباره فروش خاک ایران … ادامه خواندن با وجود اطلاع دفتر خامنه‌ای هر کامیون خاک استان سیستان‌ و ‌بلوچستان ۸ دلار فروخته می‌شود