«اتحاد برای نوید» تداوم درخواست‌ها برای تحریم ورزش ایران در عرصه‌های بین‌المللی

-عدم مجازات جمهوری اسلامی توسط کمیته المپیک پس از اعدام تباهکارانه‌ی نوید افکاری جوان کشتی‌گیر ایرانی، انتقادهای گسترده و شدیدی را متوجه این نهاد ورزشی کرده است.
-کارزار «اتحاد برای نوید» با حضور ورزشکاران و فعالان حقوق بشر خواستار توجه نهادهای ورزشی جهان به سرکوب معترضان در ایران، فشار و محدودیت بر زنان در عرصه‌های ورزشی و همچنین نقض قوانین بین‌المللی توسط جمهوری اسلامی شده است.
-«اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران» نیز با انتشار نامه‌ای خواستار تحریم رژیم ایران در عرصه‌های ورزشی شد.

چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۱۴ اکتبر ۲۰۲۰


(+ویدئو) شماری از فعالان حقوق بشر و ورزشکاران در قالب کمپین «اتحاد برای نوید» از سازمان‌های بین‌المللی ورزشی خواسته‌اند تا ورزش جمهوری اسلامی در ایران را در عرصه‌های بین‌المللی محروم کنند.

در پی اعدام نوید افکاری کشتی‌گیر‌ و از معترضان اعتراضات ۹۷ کازرون توسط رژیم ایران آنهم باوجود موج گسترده‌ی مخالفت‌های داخلی و خارجی، فعالان حقوق بشر و ورزشکاران رشته‌های مختلف ورزشی از کمیته بین‌المللی المپیک، فیفا و سایر سازمان‌های بین‌المللی ورزشی خواستند تا از حضور تیم‌های مختلف ایران در مسابقات بین‌المللی و المپیک جلوگیری به عمل آورند.

کمیته بین‌المللی المپیک با صدور بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه ۲۵شهریور ماه اعدام نوید افکاری توسط رژیم ایران را محکوم ولی اعلام کرد که برای رعایت حقوق ورزشکاران ایران، قصد ندارد رژیم ایران را از نظر ورزشی تحریم کند.

این نهاد بین‌المللی تحریم جمهوری اسلامی را به نوعی مجازات ورزشکاران ایرانی توصیف کرد.

اکنون شماری از فعالان حقوق بشر و ورزشکاران در قالب کارزار «اتحاد برای نوید» که توسط مسیح علینژاد فعال حقوق زنان راه‌اندازی شده، بر تحریم و تعلیق ورزش جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی تأکید می‌کنند.

آرزو نعمتی‌پور عضو سابق تیم کاراته، علی سرشار عضو سابق تیم واترپولو، بهمن قبادی فیلمساز، شیوا امینی عضو سابق تیم ملی فوتسال، سوده لشکری عضو سابق تیم ملی کریکت، سردار یاشایی مربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی ایران، مجید فلاح کاپیتان سابق تیم ملی کیک بوکسینگ، نازنین بنیادی بازیگر، فاطمه سپهری فعال سیاسی، احسان رجبی قهرمان سابق ملی جودو، مازیار ابراهیم زندانی سیاسی، شیرین عبادی وکیل و حسن علی‌محمدی مربی سابق تیم ملی کیک بوکسینگ با انتشار ویدئوهایی در این کمپین شرکت و از آن حمایت کرده‌اند.

در وبسایت کمپین «اتحاد برای نوید» با اشاره به اعتراف‌ گرفتن زیر شکنجه از ﻧﻮﯾﺪ اﻓﮑﺎری و محاکمه‌ی ناعادلانه و سپس اعدام وی و دستگیری بیش از ۷هزار نفر در اعتراضات ۹۸ آمده است: «ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، روﺣﯿﻪ ورزﺷﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ، از ورزﺷﮑﺎران ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ اﻓﺮاد ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ.»

تشکیل‌دهندگان این کمپین به محرومیت شرکت زنان در مسابقات بین‌المللی و ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها در داخل ایران و خودسوزی سحر خدایاری دختر جوان طرفدار فوتبال و باخت اجباری ورزشکاران در مقابل ورزشکاران اسرائیلی نیز به عنوان موارد متعدد نقض آزادی و حقوق مردم ایران اشاره کرده‌اند.

این کمپین تأکید دارد که «ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﺒﺎل ﻓﺸﺎر ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ. ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺾﻫﺎی ﻓﺎﺣﺸﯽ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﺘﻤﺪن ﻧﺪارد. ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن اﯾﺮان از ﻟﯿﮓﻫﺎی ورزﺷﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﯾﮏ ﭘﯿﻐﺎم ﻗﻮی ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.»

کمپین «اتحاد برای نوید» خواستار تحریم و تعلیق عضویت ایران در رقابت‌های جهانی از سوی سازﻣﺎنﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺸﺘﯽ، اﻟﻤﭙﯿﮏ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی و ﻓﺪراﺳﯿﻮنﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ شده است.

امضاکنندگان این کمپین می‌گویند «ﻋﺪم واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﻐﺎم اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﺎن ارزﺷﯽ ﻧﺪارد.»

تداوم همکاری کمیته المپیک با ورزش جمهوری اسلامی و امتناع این نهاد از اقدام علیه جمهوری اسلامی و مجازات آن، به دلیل اعدام تباهکارانه‌ی نوید افکاری، انتقادهای بسیاری را متوجه توماس باخ رئیس کمیته المپیک کرده است.

سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری و ورزشی دنیا از جمله  «اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران» (NUFDI) با ارسال نامه‌ای به کمیته المپیک خواستار تحریم رژیم ایران از شرکت در المپیک ۲۰۲۱ توکیو شدند.

«اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران» با استناد به دو مورد تحریم رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی و افغانستان در دوران کنترل طالبان از سوی کمیته المپیک، جمهوری اسلامی را به اندازه آنان نژادپرست و زن‌ستیز خوانده است.

خسرو علی‌وزیری کشتی‌گیر سابق ایرانی مشهور به «شیخ آهنین» نیز در واکنش به عدم تحریم ورزش جمهوری اسلامی از سوی کمیته المپیک با انتشار پیام توئیتری، خواستار توجه توماس باخ و کمیته المپیک به کمپین اتحاد برای نوید و تحریم ورزش ایران در عرصه‌های جهانی شد.

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=215583

5 دیدگاه‌

 1. #دختر_آبى BlueGirl#

  تحریم ورزشی رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی جواب داد.

  تحریم ورزشی رژیم جمهوری اسلامی نیز جواب خواهد داد.

  #دختر_آبى BlueGirl#

 2. ایران عزیز، من از آن روز که در بند تو اَم آزادم

  نوید افکاری پهلوان هم رفت، سرافراز و سربلند رفت. نوید با تربیت و فرهنگ ایرانی توسط پدر و مادر ایرانی خود پرورش یافت. برادران نوید هم در همین خانواده بالیدند و خود و ملت و کشورشان را یافتند. نوید پهلوان بود چون در زیر شکنجه و طناب اعدام در جلسه دادگاه و علیرغم حضور بازجو که برای ایجاد رعب نشسته بود نترسید و حرف های خود را زد. نوید هم چون کاوۀ آهنگر نامدار ماند و با وجود شکنجه های قرون وسطایی ایستادگی کرد و رو در روی عمال ضحاک زمانه ایستاد.
  شب قبل از مرگ خود در مکالمه تلفنی نام افسر مهاجم را که همراه چند سباز وحشیانه او را کتک زده بودند اعلام کرد و شیر مرد با روحیه ای بالا این جمله را گفت: “اصلاً از بابت من از لحاظ روحی، هیچ نگرانی نداشته باش.” هم چنین قبلاً این جمله را گفته بود: “این ها برای طنابشان دنبال گردن می گردند” که برایم یک کتاب معنی داشت، چه هوش و چه درکی و چه چه جرأتی این دلاور داشت. پهلوان بود، پهلوان!
  دو برادرش هم اکنون در بند ضحاک زمان هستند و یاید صدای آن ها و همۀ دیگر در بندان بود و نباید تنهایشان گذاشت.
  نوید و وحید وحبیب نشانۀ همۀ جان باختگان و دربندان رژیم حکومت اسلامی هستند و باید همۀ آن ها را به یاد داشته باشیم و در نوشته ها بیاوریم ولی برای من نوید هم چون همۀ دیگر سرافرازان از جان خود گذشت ولی چون گفته هایش را می شنوم برای من نقش کاوۀ آهنگر را دارد. مادر و پدرشان در چه وضع و حالی هستند؟ نیکتا اسفندانی ها، امیرحسین مرادی و پدرش که تاب فکر اعدام پسر را نداشت و جان شیرین خود را گرفت را نیز نباید فراموش کرد.
  نه تنها در طی زمان چهل و یک، دو ساله بسیار انسان های فرهیخته و دادخواه و بی گناه کشته و یا به هر شکل حذف شخصیتی و اجتماعی شدند بلکه شبکه ترور و حذفشان پیشتر هم فعال بوده است و احمد کسروی و رزم آرا و … به قتل رساندند. این چنگال درندۀ تازیان است که بعد از چهارده قرن دارد توسط آگاهان ایرنی بیرون می رود.
  چون زایمان دردناک ولی خوش عاقبت خواهد بود.

 3. paniranist

  رژیم آخوندی با بالا بردن آمار مبتلایان و مرگ بر اثر کرونا باعث میشود تا فکر شمارا افسورده کند در حالی که این آمار ها رسمی است نه واقعی شما نیز مقاومت کنید در برابر این طوتعه

 4. توماس جفرسون

  خلافت شیعه بسیار تبهکارتر از رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی است. باید همه فعالیتهای ورزشی و فرهنگی و هنری این رژیم در خارج توسط نهادهای بین المللی و در داخل توسط مردم تحریم شوند.‌
  برای رژیم حضور یک تیم ورزشی در خارج به اندازه جوایز اسکار و سزار و نخل و خرس طلایی کارگردانان حکومتی و ‌حضور سلبریتهایش در فستیوالهای هنری، اثر تبلیغی دارد و تبهکاری آن را در نزد افکار عمومی جهان ماله مالی می کند.
  رانت شرکت در مجامع بین المللی همچون یک کشور نرمال، باید از آن گرفته شود.

 5. مونیتور .

  اینگونه خبر رسانی و دامن زدن و گسترش ان – با دعوت صاحب نظران برانداز رژیم خمینیسم – و مشتعل کردن این خبرها و درخواست پیگری ان در رسانه های فارسی زبان راه صحیح مبارزه در براندازی میباشد .

  خبر اعدام ناجوانمردانه پهلوان نوید افکاری .. مراسم بزرگداشت استاد شجریان
  .. نزدیک شدن سالگرد کشتار ۱۵۰۰ پویا بختیاری ها .. نزدیک شدن سرنگون کردن عمدی هواپیمای مسافربری و کشتن ۱۷۶ زن و کودک بی گناه و بی دفاع در اسمان توسط سپاه پاسداران ادمکش – جیمی کارتلی جوبایدنی .

  ما ایرانیان خارج از کشور باید رسانه های فارسی زبانی که ادعای اپوزیسیون بودن میکنند را تحت فشار بگذاریم – تا این گونه خبرها را بربکشند – و با مفسران چگونگی حوداث و نتایج ان را برای افکار عمومی – مونیتور بکنند .

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):