فرید خلیفی – در ۲۸ آوریل ۲۰۰۱، دنیس تیتو ثروتمند آمریکایی با پرداخت بیش از ۲۰ میلیون دلار به وسیله فضاپیمای سایوز به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی پرواز کرد. او مهندس و کارآفرین متولد ۱۹۴۰ بود که با این کار به آرزوی دیرین خود که سفر به فضا بود رسید. دنیس پس از هشت روز ماندن در ایستگاه فضایی به زمین بازگشت و نام خود را به عنوان نخستین توریست فضایی در تاریخ ثبت کرد. پس از آنکه دو توریست فضایی دیگر نیز با هزینه خود به ایستگاه فضایی رفتند، چهارمین توریست فضایی یک زن بود که به ایستگاه فضایی بین‌المللی رسید. انوشه انصاری بازرگان و کارآفرین ایرانی- آمریکایی با پرداخت هزینه سفر به فضا، نام خود را به عنوان نخستین زن توریست فضایی ثبت کرد.

لینک مستقیم به ویدئو