در هفته‌های گذشته تورم مواد غذایی بیش از پیش سبد مصرف خانواده‌ها را در ایران تحت تأثیر قرار داده است. بسیاری از تولیدکنندگان مواد غذایی کسب و کار خود را تعطیل کرده یا سطح تولید را کاهش داده‌اند. کارشناسان نسبت به تهدید امنیت غذایی کشور با ادامه روند کنونی هشدار می‌دهند.

در این شرایط بازارهایی چون بازار ارز و سرمایه نیز دچار نوسان و التهاب هستند. در شرایطی که اقتصاد ایران متأثر از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شده اما بیم آن می‌رود که بحران پس از روشن شدن نتیجه این انتخابات نیز ادامه پیدا کند.

روشنک آسترکی از کیهان لندن با دکتر حسن منصور استاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این زمینه گفتگو کرده است.

لینک مستقیم به ویدئو