دعوت گروهی از اعضا و هواداران پیشین احزاب و سازمان‌های چپ به همبستگی و مسئولیت‌پذیری برای «پیمان نوین»

ما امضاکنندگان زیرجمعی از کنشگران سیاسی و اجتماعی هستیم که اکثرا از اعضا و هواداران  پیشین احزاب و سازمان‌های چپ شرکت کننده در انقلاب ویرانگر ١٣۵٧ بوده‌ایم. ما حمایت خود را از «پیمان نوین» شاهزاده رضا پهلوی اعلام می‌کنیم و با اهداف این «پیمان» که می‌تواند همه‌ی آزادیخواهان را در برگیرد و مبنای همبستگی نیروهای … ادامه خواندن دعوت گروهی از اعضا و هواداران پیشین احزاب و سازمان‌های چپ به همبستگی و مسئولیت‌پذیری برای «پیمان نوین»