سخنگوی کمپین دادخواهی: مهرداد بختیاری به بند امنیتی زندان «رجایی‌شهر» منتقل شده است

روشنک آسترکی – مهرداد بختیاری عموی پویا بختیاری از جانباختگان آبان ۹۸ شامگاه شنبه دهم آبان ۱۳۹۹ توسط مأموران امنیتی بازداشت شد. منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری نیز تیرماه امسال بازداشت و از آن زمان تا کنون در زندان بندرعباس نگهداری می‌شود.  مهرداد بختیاری شامگاه شنبه دهم آبان ۱۳۹۹ برای خرید نان از خانه خارج شده … ادامه خواندن سخنگوی کمپین دادخواهی: مهرداد بختیاری به بند امنیتی زندان «رجایی‌شهر» منتقل شده است