فرید خلیفی – اکنون در سال ۲۰۲۰ با توجه به ظهور محصولات گوناگون و رشد بازار ساعت‌های هوشمند، آیا این نوع ساعت‌ها جای ساعت‌های کلاسیک را گرفته و یا دست‌کم تنگ کرده‌اند؟ در ۱۵۰۵ میلادی Peter Henlein مخترع آلمانی ابزاری جیبی ساخت که ملوانان بجای استفاده از ساعت شنی از آن استفاده می‌کردند تا زمان تغییر شیفت‌ها را بتوانند با آن تنظیم کنند. این نخستین ساعت قابل حمل جهان بود. بعدها ضخامت طرح تخم مرغی ساعت پیتر کاهش داده شد و جای خود را به طرح تخت داد. در حدود سه قرن، حمل وسیله‌ای گرد در جیب که زمان را نشان می‌داد به کار روزمره افراد تبدیل شد.

لینک مستقیم به ویدئو