آنهایی که یکسال آزار دیدند اما محکم‌تر ایستادند: این پرونده هنوز برای همه باز است؛ برای آزادی ایران!

روشنک آسترکی – بیست و پنجم آبان ۹۸ آغاز سرکوب گسترده مردم در اعتراضات سراسری سال گذشته بود. موتور سرکوب جمهوری اسلامی با دستور شلیک مستقیم به مردم معترض تلاش کرد اعتراضات را به سرعت پایان دهد. وزارت کشور دولت روحانی از طریق شورای امنیت ملی دستور قطع سراسری اینترنت را صادر کرد و پیامک‌های … ادامه خواندن آنهایی که یکسال آزار دیدند اما محکم‌تر ایستادند: این پرونده هنوز برای همه باز است؛ برای آزادی ایران!