جنایات جنگی جمهوری آذربایجان و ترکیه علیه ارمنیان نباید بدون مجازات باقی بماند

اوزای بولوت (دیپلماسی مدرن) جنگی که جمهوری آذربایجان و ترکیه در ٢٧ سپتامبر ۲۰۲۰ علیه جمهوری آرتساخ (قره‌باغ کوهستانی) به راه انداختند در نهم نوامبر جاری با توافق آتش‌بسی که با پادرمیانی روسیه تحقق یافت و به ارمنستان تحمیل شد، خاتمه پذیرفت. بر اساس شرایط توافق، ارمنیان باید قسمت اعظم قلمرو تحت کنترل خود در … ادامه خواندن جنایات جنگی جمهوری آذربایجان و ترکیه علیه ارمنیان نباید بدون مجازات باقی بماند