پاداش الهی با ترور مقدس…

دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۲۳ نوامبر ۲۰۲۰


آتش زدن انسان زنده، سر بریدن با کارد، رد شدن با کامیون از روی انسان‌های بی‌گناه و یا منفجر کردن خود و به کام مرگ فرستادن انسان‌هایی که معلوم نیست چرا باید در چنین عملیات خشن و خونباری کشته شوند!
اینها اخباری است که گاهی در صدر خبرهای رسانه‌ها قرار می‌گیرد. عملیاتی که به «نام خدا» انجام و با نیت «قربت الی‌الله» صورت می‌گیرد.
ترورهای مقدس تهدید و بلایی جدیست که به جان و ارزش‌های آزادی و جهان مدرن افتاده است.

اسد بیناخواهی

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=222120