فرید خلیفی – یکی از صحنه‌های عجیب در فیلم‌ها و سریال‌های ژانر علمی- تخیلی، کنترل و حرکت اشیا بدون تماس فرد، معمولاً از راه دور است. قابلیتی که به سوژه توانایی فراطبیعی می‌دهد و آدم‌های دیگر را در مقابل او ناتوان می‌کند! این پدیده که هیچگاه از نظر علمی به اثبات نرسیده و از تخیل فراتر نرفته، «سایکوکینیسِس» یا «تِلِکینیسِس» نام دارد. با این حال موضوع انجام کارها با قدرت ذهن از راه دور یا همان دورکاری یا «دورجُنبی» همیشه از دستمایه‌های اصلی افسانه‌ها و شایعات بوده. حتا افراد متعددی در دنیای واقعی نیز در طول تاریخ ادعای برخورداری این توانایی ماورای طبیعی را داشته‌اند.

لینک مستقیم به ویدئو