فرید خلیفی – از بدن ما تا اجزای تشکیل‌دهنده ستارگان، هیدروژن فراوان‌ترین عنصر شیمیایی در جهان است. این عنصر در زمین نیز به فراوانی یافت می‌شود و علاوه بر منابع عظیمی مانند آب اقیانوس‌ها، هیدروژن در هر موجودی که از مواد آلی ساخته شده باشد وجود دارد. این گاز بسیار سبک دارای خاصیت آتش‌زایی بالا‌ست. هنگام سوختن در معرض هوا با اکسیژن ترکیب شده و حاصل آن تولید انرژی و آب خالص خواهد بود. از منظر اقتصادی امتیاز بزرگ هیدروژن «چگالی انرژی» بسیار خوب آن است. انرژی ذخیره شده در واحد حجم هیدروژن در حدود سه برابر سوخت جت و بیش از یکصد برابر باتری‌های کنونی‌ست. اما از آنجا که این عنصر به صورت خالص در زمین کمتر یافت می‌شود، باید آن را از سایر ترکیبات مانند گاز طبیعی یا آب به دست آورد. امروزه روش‌های گوناگونی برای به دست آوردن هیدروژن به کار گرفته می‌شود که یکی از ساده‌ترین آنها الکترولیز آب است. با عبور جریان الکتریسیته از آب، گاز اکسیژن در الکترود آنُد آزاد می‌شود و گاز هیدروژن در الکترود کاتُد. هیدروژن به دست آمده را می‌توان در منبعی ذخیره کرد و برای موارد مختلف به کار برد.

لینک مستقیم به ویدئو