قربانیان فقر در ایران؛ خودکشی کارگر مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه به دلیل اخراج

یک کارگر اخراج شده از مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که جمعه گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی و بی‌توجهی مسئولان این واحد تولیدی به درخواست بازگشت به کارش، خود را به دار آویخته بود، در بیمارستان جان باخت. رضا آل کثیر کارگر بخش گلخانه مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه بود که از ابتدای … ادامه خواندن قربانیان فقر در ایران؛ خودکشی کارگر مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه به دلیل اخراج