آتشخانه‌ها؛ برگردان یک شعر کُردی

سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۹ برابر با ۲۹ دسامبر ۲۰۲۰


داستان‌ها و روایت‌های بی‌شماری از حمله‌ی اعراب مسلمان به ایران و زور و ستمی که بر مردمان این کشور روا داشته‌اند در نوشته‌های تاریخ‌نویسان ایرانی و پژوهشگران دیگر به ثبت رسیده است. در زیر برگردانِ پارسی آنچه را که برخی نخستین شعر مکتوب کُردی خوانده‌اند با ترجمه‌ی کیومرث سیاه می‌خوانید.

فرو کُشتند آتش را وُ گرداندند آتشخانه‌ها را یکسره ویران
بزرگانْ موبدان کردند پنهان خویش را زآنان

زِ ظلمِ تازیان از «پالَ» تا «شَرزور» هر جایی
بِشُد ویران وُ هم با خاک شد یکسان

زنان وُ دخترانْ هر جا  به زندان در
جوانمردانِ آزاده شده در خون خود غلتان

رَه وُ آیینِ زردشتی بِشُد تنها وُ بس بی‌کس
و هُرمَزدا نسوزانید دل بر کس، نَشُد بهرِ کسی درمان

*****

هورمزگان

هورمزگان رمان، ئاتران کوژان
ویشان شارده وه گه ورهٔ گه وره کان

زوورکاری ئاره ب کردنه خاپوور
گنائی پاله هه تا شاره زوور

شه ن و که نیکا وه دیل بشینا
مه رد ئازا تلیا وه رووی هویناوا

ره وشتی زه ر ده شت مانووه بی که س
به زیکا و نیکا هورمه زد و هویچ که س

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=224495

2 دیدگاه‌

 1. به «دخترآبی»

  اگردرماه امرداد سال ۱۹۵۳ «کودتا»ئی وجود داشت آن یک کودتای ناجوانمردانهٔ نخست وزیر۷۱ سالهٔ نادانی بود که خود را بازیچهٔ دست دشمنان تاریخی کشورش ؛ حزب توده وروحانیت شیعه ، قرار داده وعلیه قانون اساسی وپادشاه کشورش شورش آغازکرد.
  ولی خوشبختانه مردم ایران بموقع بپا خاستند و با یک رستاخیزملی تاریخی کشورشانرا از باندهای شورشی بازپس گرفتند.

 2. #دختر_آبى BlueGirl#

  کشور و ملت ایران دوتا فاجعه و تراژدی بزرگ در تاریخ خود دارند که هیچگاه قادر به جبران نشده‌ا‌ند:

  – حمله اعراب مسلمان به امپراطوری زرتشتی – ساسانی
  – کودتای ۲۸ مرداد و سرنگونی حکومت ملی‌ دکتر مصدق

Comments are closed.