سیگنال قوی روحانی به بورس: بازار ۳۰ هزار واحد دیگر ریخت

بازار بورس ایران بار دیگر با ریزشی شدید و بیش از ۳۰ هزار واحد روبرو شد. برخی تحلیلگران شتاب ریزش بازار را همزمان با سخنرانی حسن روحانی درباره ارز رخ داده است.   شاخص کل بورس روز چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹ و در آخرین روز کاری بازار سرمایه در این هفته، با ریزش ۳۰ واحدی … ادامه خواندن سیگنال قوی روحانی به بورس: بازار ۳۰ هزار واحد دیگر ریخت