فرید خلیفی – هم‌اکنون تعدادی از برترین جت‌های نظامی جهان که ماکت نیستند و برای فریب مردم ساخته نشده‌اند، در عوض در آسمان مشغول پروازند، در رده جنگنده‌های نسل پنجم جای می‌گیرند. این رده‌بندی از لحاظ تکنولوژی به کار رفته در این نسل از جت‌های نظامی‌ست که در اختیار داشتن آنها موجب برتری قابل توجهی در آسمان می‌شود. لاکهید مارتین اف۲۲ رپتر از نخستین جت‌های نسل پنجم است که در ۲۰۰۵ در ناوگان هوایی ارتش آمریکا وارد سرویس شد. سوخو۵۷ ساخت روسیه، چنگدو جِی۲۰ ساخت چین و لاکهید مارتین اف۳۵ ساخت آمریکا نیز دیگر هواپیماهای دارای قابلیت‌های پیشرفته نسل پنجم‌اند که هم‌اکنون در ناوگان هوایی کشورها به کار گرفته می‌شوند.

لینک مستقیم به ویدئو