گزارش ویژه؛ پذیرایی از برادرخوانده‌‌های تروریست با آب پرتقال؛ پیام سفر طالبان به تهران برای بایدن چیست؟

حامد محمدی- اگر ریشه‌های مذهبی سبب می‌شود رابطه جمهوری اسلامی با گروه‌های تروریست و شبه‌نظامیان  شیعه «برادری» باشد، رابطه رژیم ایران با گروه‌های تروریست سنی «برادرخواندگی» است. هرچند اختلافات مذهبی و فرقه‌ای میان شیعه و سنی در خاورمیانه از عوامل بنیادین درگیری و جنگ‌هاست اما به همان میزان احساسات «ضدآمریکایی» آنها را بهم پیوند می‌زند … ادامه خواندن گزارش ویژه؛ پذیرایی از برادرخوانده‌‌های تروریست با آب پرتقال؛ پیام سفر طالبان به تهران برای بایدن چیست؟