«سقوط به وقت کرونا» آخرین کتاب مانا نیستانی است که در این روزها توسط وبسایت خبری «ایران وایر» منتشر شده است. در این کتاب چهار شخصیت، یک نویسنده، یک روزنامه‌نگار، یک معلم قرآن در قم و یک پرستار جوان فاجعه سرنگونی پرواز۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکراین اینترنشنال و فاجعه ناشی از گسترس بیماری کُرونا در ایران و لاپوشانی و سوء مدیریت جمهوری اسلامی در مقابله با این بحران‌ها را روایت می‌کنند. این کتاب به صورت رایگان در وبسایت کیهان لندن و  «ایران وایر» در دسترس همگان است.

احمد رأفت با مانا نیستانی گفتگویی انجام داده است.

لینک مستقیم به ویدئو